atim.se

Unizons barnnätverk för #barnkonventionen2020 ✊

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Det behövs. Trots att konventionen ratificerades för 30 år sedan får vi inom våra verksamheter dagligen ta del av berättelser om barn som har kränkts och utsatts för våld och vars rättigheter inte respekteras. Därför startar Unizons barnnätverk en nätkampanj under hashtaggen #barnpåkvinnojour och #barnkonventionen2020. Det …

Unizons barnnätverk för #barnkonventionen2020 ✊ Read More »

Kärleken är fri!

Under hösten är ATIMs ungdomsjour tillsammans med Rädda Barnen ute och besöker högstadieskolor med projektet Kärleken är fri. 🌸❤️ Projektet innebär bland annat att vi håller workshoppar om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån barnkonventionen, gör unga medvetna om sina rättigheter och sprider ordet om stödverksamheter.

Studenter på Yrkeshögskolan sprider ordet om ATIM

Lysande insats från studenterna vid Yrkeshögskolan i Landskrona som har startat projektet Sprid ordet för ATIM. 🌸 🏳️‍🌈 Projektet är en del av utbildningen till eventkoordinator och målet är att fler ska känna til ATIM och hjälpen vi erbjuder. Bland annat har studenterna deltagit och representerat ATIM på Landskrona Pride. Så kul att se!

Är du vår nya kollega?

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour söker en legitimerad Psykolog till vår nystartade samtalsmottagning ATENA. 🌸 ATENA är en integrerad samtalsmottagning vilken riktar sig till personer utsatta för relationsvåld eller personer i risk för att utsätta någon för våld. Den kommer att drivas utifrån psykologisk metod och praktik, ATV (Alternativ Till Våld) och RBP (Response – Based Practice). …

Är du vår nya kollega? Read More »

ATIM föreläser om arbetet mot våld i ungas relationer

Tack till alla som idag var på plats när Samordningsförbundet Skåne Nordost bjöd in till konferens på temat våld i ungas relationer! Therese, ungdomsjourssamordnare och Hanna, socionom från ATIM föreläste och delade med sig av sina kunskaper om vårt arbete mot våld och hur vi möter unga i verksamheten. Jättekul att vi fick chansen att …

ATIM föreläser om arbetet mot våld i ungas relationer Read More »

Kvinnofridslagen har urholkats!

Det är problematiskt när lagen inte är hållbar. Tre kvinnor som misshandlats, hotats och kränkts av sina män innan de till slut mördats. Sverige var först i världen med en lag som skulle skydda dem. Men nu har den lagen vattnats ur, enligt experter.Läs artikeln här

Translate »
FLY SIDAN NU X