För placeringar och
biståndssamtal kontakta oss:

040-12 55 86

TJÄNSTER

Placering

Som placerarare vill du veta vad som ingår i de olika boenden som erbjuder skydd. För ATIM är det viktigt att den våldsutsatte, placeraren och vi som erbjuder skydd har en samsyn kring behov, möjligheter och mål. Vi har skyddade boenden med plats för 9 kvinnor och ca 19 barn. För placering kontakta vår boendesamordnare Anfal Elwan, telefon och email

Biståndssamtal

Till de kommuner som inte själva kan erbjuda stödsamtal har vi ett biståndspaket som socialtjänsten kan erbjuda den kvinna som befinner sig i/har befunnit sig i en relation där det förekommer våld. För mer information om biståndssamtal kontakta vår samtalsterapeut Katarina Silfver, telefon och email.

Övrig information

För övriga frågor och mer information är ni varmt välkomna att kontakta oss via telefon: 040-12 55 86 eller/och e-mail: info@atim.se

Våra öppettider är: Mån – Fre 08:30 – 17:00

Skyddat boende

ATIM har 15 års erfarenhet av att hjälpa utsatta kvinnor och deras barn med skyddat boende. Vi arbetar med hjälp till självhjälp i syfte att stärka kvinnorna. För att kvinnorna ska kunna gå vidare i livet, mer självständiga och känna att det är de själva som har makten över sina egna liv. Vi erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem. Tillgång till anställd personal finns dagtid. Vår personal har socionom eller liknande högskoleutbildning. VUnder boendevistelsen får även kvinnan och barnen möjlighet till stödjande samtal och rådgivning. I våra boenden kan man få egen lägenhet eller dela lägenhet med någon kvinna och eventuella barn. Kvinnorna har ett eget rum, men delar kök, badrum och vardagsrum. Det är viktigt att det görs en bedömning om det här är rätt typ av boende för den kvinna som erbjuds boende hos oss.

Barnverksamhet

Vi har kurator och socinom på plats som är utbildade i att möta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation. Kuratorerna är utbildade inom både C.A.P. metoden (Children Are People) och Trappanmodellen. C.A.P. metoden riktar sig särskilt till barn som växer upp i destruktiva miljöer. Trappanmodellen stödjer barn som upplevt våld i sina familjer. Dess syfte är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld och därigenom minska risken för PTSD och annan psykiatrisk problematik senare i livet. Samtalen hålls i specialanpassade barnsamtalsrum.Vi har även föräldrastödjande samtal. Vi lyder under socialtjänstlagen och anmäler alltid om vi misstänker att ett barn far illa. En grundpelare i vårt arbete med barn är Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. I konventionen utmärkes att alla barn, oberoende av kön, ursprung, religion eller funktionsnedsättningar, har rätt till särskild omsorg och speciellt skydd. De fyra grundprinciperna i barnkonventionen präglas alltid i vårt arbete med barn.

Mer information

ATIM kvinno- och ungdomsjour erbjuder individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård. Dokumentation utförs enligt SoL. Vi tar även emot medföljande unga vuxna över 18 år när hela familjen behöver skydd.

Vi erbjuder även tillfälliga placeringar under utredning. Vid dessa korta placeringar är det ingen uppsägningstid, efter en veckas boende är uppsägningstiden 2 dagar.

Vi erbjuder alla boende sociala och pedagogiska aktiviteter, stöd och hjälp i möte med myndigheter och förmedling av kontakter samt upprättande av individuell handlingsplan och genomförnde plan.

ATIM kvinno- och ungdomsjour

Box 4202
203 13 Malmö
040-12 55 86
info@atim.se

Ungdomsjouren

Telefon: 076 901 92 81
E-post: ungdomsjour@atim.se
Du kan chatta och ringa på onsdagar
kl.18.00-20:30

ATIM & Unicorn Sisterhood  – All rights reserved

Translate »
FLY SIDAN NU X