Kvinnojouren Öresund i Malmö

Samtalsstöd för dig som utsatts eller utsätts för våld i nära relation

Stödsökande

Är du eller har varit utsatt för någon form av våld i nära relation?
Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av?
Är du orolig över att någon i din närhet utsätts för våld?

Hos oss kan du få stöd. Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.
Att söka stöd hos oss är gratis.

Är du i behov av skyddat boende? Kontakta socialtjänsten i din kommun eller ring oss
så hjälper vi dig på vägen. Vid akuta situationer ring 112 eller din kommuns socialjour.

Yrkesverksamma

Vi erbjuder samtal på bistånd till stödsökande, våldsutsatta kvinnor.

Vi erbjuder även föreläsningar och utbildning till vårdpersonal, föreningar, skolor,
fastighetsägare, företag och verksamheter som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor
och som önskar mer kunskap.

Vi har specialistkompetens inom frågor som rör våld i nära relationer
samt sexuellt våld.

Det här är Kvinnojouren Öresund

Kvinnojouren Öresund i Malmö erbjuder stöd för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer. Vi är en kvinnojour Malmö vars huvudsakliga arbetsområden är skydd, stöttning, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Särskilda kompetensområden är frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Kvinnojouren Öresund är en idéburen, icke-vinstdrivande förening, grundad 2004.

Läs mer om oss

Senaste nytt

Kunskapsbank

Stödsamtal

Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av? Har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar som du behöver bearbeta? Hos oss kan du få stöd. Till oss är du som är eller har varit utsatt för våld välkommen på stödsamtal. Vi lyssnar och tror på dig.

Att lämna en våldsam relation

Vill du lämna en våldsam partner eller anhörig? Befinner du dig i ett våldsamt förhållande men känner dig ännu inte redo att lämna eller söka hjälp? Då rekommenderar vi att du gör en plan. Det finns saker du kan göra tills du känner dig redo.

Olika typer av våld

Många associerar våld främst med det fysiska våldet, men det finns många olika typer av våld. Det är inte alltid våldet syns och det kan därför vara svårt att själv identifiera sig som våldsutsatt.

Varmt tack till våra samarbetspartners

Vill ditt företag också stötta vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld? Som företag kan ni stödja oss genom ekonomiska bidrag, donationer, tjänster eller presentkort.
Vi letar kontinuerligt efter nya samarbetspartners och erbjuder olika paketlösningar för företag.

Företagssamarbeten

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy