Day: October 2, 2019

Kärleken är fri!

Under hösten är ATIMs ungdomsjour tillsammans med Rädda Barnen ute och besöker högstadieskolor med projektet Kärleken är fri. 🌸❤️ Projektet innebär bland annat att vi håller workshoppar om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån barnkonventionen, gör unga medvetna om sina rättigheter och sprider ordet om stödverksamheter.

Translate »
FLY SIDAN NU X