ATIM ❤️ opinionsbildning

ATIM arbetar aktivt på olika plan med att lyfta fram frågor som rör främst våld i nära relation och kvinnor och barns rättigheter. ATIM ingår bland annat i olika nätverk som jobbar opinionsbildande med frågorna, tex. NOJS (Nätverket för opinion av jourerna i Skåne) och Unizons barnnätverk. Men varför är det viktigt att arbeta med opinionsbildning, och vad är målet? Hanna, socionom på Atim, berättar:

Genom att flera verksamheter går ihop blir vi starkare och våra röster blir högre och vårt budskap kan spridas i större utsträckning. Utöver de nätverk som vi ingår i jobbar vi även med att väcka och skapa opinion via sociala medier och genom att delta i manifestationer och andra arrangemang som anordnas för att på olika sätt belysa frågorna som vi kämpar för och tror på.  Samt föreläser på folkhögskolor och andra frivilliga organisationer om b.la våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck .

Det är otroligt viktigt att belysa frågor kring våld i nära relation och kvinnors och barns rättigheter. Vi vet att mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem och att det är ett problem som inte borde finnas. Ingen ska behöva utsättas eller uppleva våld i sitt eget hem eller av någon som de har en nära relation till. Vi vet att våldets konsekvenser är förödande både för den som blir utsatt men även för de barn som upplever våld i hemmet.     

Vårt långsiktiga mål med opinionsarbetet är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi vill att våldet mot kvinnor och barn upphör och vi är övertygade om att det kommer att gynna alla att skapa ett sådant samhälle.

En mer kortsiktig målsättning är att frågorna ska uppmärksammas och göras viktiga så att kvinnor och barns rättigheter kan stärkas samt att resurser kan avvaras så att utsatta kvinnor och barn kan få den hjälp och det stöd de behöver. För att våldet ska upphöra är det även viktigt att satsningar görs inom det våldspreventiva området och att vi uppmärksammar och ifrågasätter de destruktiva maskulinitetsnormer som är dominerar i samhället idag.  

Fotot föreställer Hanna och Anfal, socionomer på Atim när de föresläste på Kvarnby folkhögskola

Share this page:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Archives
Translate »
FLY SIDAN NU X