För placeringar och
biståndssamtal kontakta oss:

040-12 55 86

TJÄNSTER

Placering

 För ATIM är det viktigt att den våldsutsatte, placeraren och vi som erbjuder skydd har en samsyn kring behov, möjligheter och mål. Vi har skyddade boenden med plats för 9 kvinnor och ca 19 barn. Vi tar även emot medföljande unga vuxna över 18 år när hela familjen behöver skydd.

Som boende hos oss erbjuds kontinuerliga stödsamtal, daglig kontakt med boendestödjare, samtalsterapeut, socionom och beteendevetare. Vi erbjuder även juridisk rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, medföljning till olika myndigheter (ex. polis, sjukhus, advokat), barnpassning med mera. ATIM anordnar även regelbundet sociala aktiviteter för de boende. All dokumentation utförs enligt SoL. 

Vi erbjuder även tillfälliga placeringar under utredning. Vid dessa korta placeringar är det ingen uppsägningstid, efter en veckas boende är uppsägningstiden 2 dagar.

Biståndssamtal

Till de kommuner som inte själva kan erbjuda stödsamtal har vi ett biståndspaket som socialtjänsten kan erbjuda den kvinna som befinner sig i/har befunnit sig i en relation där det förekommer våld. För mer information om biståndssamtal går det bra att kontakta oss . 

Målgrupp

Kvinnor och kvinnor med medföljande barn oavsett ålder och kön som är i behov av skydd på grund av våld i nära relation. Placering sker via socialtjänsten och vi erbjuder spetskompetens inom områdena våld- och hedersproblematik. Inga kvinnor i boendet får ha pågående drogproblem, svår psykisk ohälsa och/eller vara aktivt kriminella.

Skyddat boende

ATIM har 15 års erfarenhet av att hjälpa utsatta kvinnor och deras barn med skyddat boende. Vi arbetar med hjälp till självhjälp i syfte att stärka kvinnorna så att de ska kunna gå vidare i livet, mer självständiga och känna att det är de själva som har makten över sina egna liv. Hos oss finns tillgång till anställd personal dagtid och på jourtelefon dygnet runt.

I personalgruppen finns beteendevetare, socionomer, samtalsterapeut, sociologer och en undersköterska. Samtliga personal har gedigen erfarenhet och kompetens inom våld i nära relation. Teamen samverkar med jurister, sjukvård, skolor och förskolor och andra viktiga instanser för att bistå de boende med bästa möjliga stöd och praktisk hjälp.

Vi erbjuder både kollektivt boende och möjlighet till egen lägenhet. Alla våra boenden är fräscht och hemtrevligt inrett med all nödvändig basmöblering och utrustning. Varje boende erbjuds en skräddarsydd planering och ett individuellt stöd  med fokus på en god framtid, ett långsiktigt boende, utbildning och arbete. Gemensamma aktiviteter som fysisk träning, måltider, utflykter och studiebesök erbjuds också.

Barnverksamhet

Vi har personal på plats som är utbildade i att möta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation. ATIM erbjuder bl.a. Trappan-samtal vilka syftar till att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld. Genom att få möjlighet att prata om sina upplevelser minska risken för PTSD och annan psykiatrisk problematik senare i livet.

Vi har även föräldrastödjande samtal och arbetar kontinuerligt med frågor kring föräldraskap/förmåga. Vi lyder under socialtjänstlagen och anmäler alltid om vi misstänker att ett barn far illa. En grundpelare i vårt arbete med barn är Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.  På ATIM utgår vi alltid från barnkonventionens 4 grundläggande principer:

– Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

– Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

– Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

– Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Mer information

För övriga frågor och mer information är ni varmt välkomna att kontakta oss via telefon: 040-125586 eller via e-post info@atim.se

Våra öppettider är: Mån-fre 08:30-17:00 

ATIM kvinno- och ungdomsjour

Box 4202
203 13 Malmö
040-12 55 86
info@atim.se

Ungdomsjouren

Telefon: 076 901 92 81
E-post: ungdomsjour@atim.se
Du kan chatta och ringa på onsdagar
kl.18.00-20:30

ATIM & Unicorn Sisterhood  – All rights reserved

Translate »
FLY SIDAN NU X