Vi kan hjälpa dig

Är du fast i ett förhållande som du innerst inne känner är dåligt – men kan ändå inte ta dig ur det? Blir du kränkande behandlad, slagen eller sexuellt utnyttjad? Eller har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar som du behöver prata med någon om? ATIMs öppna verksamhet erbjuder stöd och rådgivning för kvinnor som på något sätt är eller har varit utsatta för våld i nära relation.  Du kan alltid höra av dig till oss via telefon eller mail för att få mer information eller boka en tid. 

Är du i behov av skyddat boende, kontakta socialtjänsten i din kommun eller ring oss så hjälper vi dig på vägen. 

Ring oss på 040-125586 eller maila på info@atim.se 

'


Välj att vara helt anonym

Behöver du hjälp med rådgivning gällande olika former av våld? Då kan du vända dig till oss. Hos oss går det att vara helt anonym när du kontaktar oss. All personal har tystnadsplikt och inga rapportskyldigheter till myndigheter.Om våld

Våld i nära relation omfattar fysiskt, psykiskt, latent, sexualiserat, materiellt och ekonomiskt våld. Det kan drabba människor i alla samhällsklasser och alla åldersgrupper. Förövaren kan vara en nära anhörig, en bekant eller en okänd person. Att utöva våld mot en närstående har alltid en avsikt. I regel för att hindra någon ifrån att göra något som denne vill, eller tvärtom förmå någon att göra något emot sin vilja. Att använda olika former av våld är ett effektivt sätt att utöva makt och kontroll eftersom våldet skrämmer och skadar den utsatte. Vi på ATIM har lång erfarenhet av att ge stöd och råd till kvinnor som utsätts för all sorts våld i nära relation.

Olika sorters våld

Psykiskt våld

De första tecknen yttrar sig oftast i psykisk misshandel och kan innebära verbala kränkningar, hot, emotionell utpressning, skambeläggande eller isolering. Det är vanligt att våld, fysiskt liksom psykiskt, varvas med perioder av ömhet och värme. Detta gör våldet oförutsägbart och den utsattas självkänsla blir ofta låg, och hen kan uppleva sig som helt beroende av förövaren.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara allt från att hålla fast, skaka och nypa, knuffa, sparka, slå och använda olika typer av vapen. Våldet är ofta välplanerat då det mesta våldet sker i hemmen, då man vet att ingen kan se. Det kan även vara riktat så att skadorna inte ska synas och vara lätta att dölja. Fysiskt våld måste ses som den mest grundläggande formen av våld, för att det är en handling, som drabbar vår fysiska existens i den meningen att vi kan uppleva fruktan för skada och död. Utmärkande för våld i nära relation är att det upprepas och att hot om våld är ständigt närvarande. Det är vanligt att förövaren riktar våldet mot särskilda delar av kroppen där det inte syns (till exempel ryggen eller överarmen). Våld kan också riktas mot någon eller något som offret är fäst vid, till exempel ett husdjur.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan sträcka sig från sexuellt trakasseri och kränkning via påtryckning för att få sex och till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. Sexuell påtryckning att genomföra handlingar man inte önskar, som tvång att ha sex med andra personer, genomföra olika typer av sex, tvingas se pornografi och genomföra liknande handlingar.

Matriellt, försummelse och
ekonomiskt våld

Materiellt våld kan innebära att förövaren förstör eller hotar föremål som den utsatta har en känslomässig koppling till. Det kan vara ett fotografi eller en gåva från en närstående. Det kan också innebära skadegörelse av till exempel kläder, möbler eller en bil, allt i syfte att hota och/eller trakassera. Försummelse kan innebära att en person inte får sina dagliga behov tillgodosedda som exempelvis mat, hygien och medicin. Försummelse drabbar oftast personer som är beroende av andra för sin dagliga livsföring och riktas främst mot personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Ekonomiskt våld syftar till att utgöra en kränkning och göra offret beroende av förövaren. Det kan innebära att förövaren tar ut lån i den utsattas namn, kontrollerar hens användande av pengar eller förhindrar hen från att äga tillgångar i eget namn. Ekonomiskt våld kan göra att den utsattas kreditvärdighet påverkas, vilket kan göra det svårt att exempelvis skaffa bostad.

Att lämna en våldsam relation

Om du vill lämna en våldsam partner eller anhörig rekommenderar vi att du gör en plan. Ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att komma till ett säkert ställe; socialtjänsten, polisen, kvinnojouren eller någon du litar på, så som en granne eller vän. Planera även för barnens säkerhet.

Var väl förberedd och se till att du får med dig viktiga saker när du lämnar din partner. Om du kan, ha en väska packad och klar, kanske hos en vän eller granne.

ATIM kvinno- och ungdomsjour

Box 4202
203 13 Malmö
040-12 55 86
info@atim.se

Ungdomsjouren

Telefon: 076 901 92 81
E-post: ungdomsjour@atim.se
Du kan chatta och ringa på onsdagar
kl.18.00-20:30

ATIM & Unicorn Sisterhood  – All rights reserved

Translate »
FLY SIDAN NU X