Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara allt från att hålla fast, skaka och nypa till att knuffa, sparka, slå och använda olika typer av redskap. Våldet är ofta välplanerat då det mesta sker i hemmet, när ingen annan kan se vad du utsätts för. Det kan även vara riktat så att skadorna på dig inte ska synas och vara lätta att dölja.

Våldet kan också riktas mot någon du är fäst vid, till exempel ett husdjur. Utmärkande för våld i nära relation är bland annat att det fysiska våldet ofta varvas med perioder av ömhet och ånger från din partner, för att sedan återgå till en period av våldsamhet igen.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy