Kärleken är fri!

Under hösten är ATIMs ungdomsjour tillsammans med Rädda Barnen ute och besöker högstadieskolor med projektet Kärleken är fri. 🌸❤️ Projektet innebär bland annat att vi håller workshoppar om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån barnkonventionen, gör unga medvetna om sina rättigheter och sprider ordet om stödverksamheter.

Share this page:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Archives
Translate »
FLY SIDAN NU X