Vi söker kassör och valberedning

Vill du vara med och göra skillnad för våldsutsatta kvinnor och ungdomar? Nu söker vi kassör och valberedning, med start i april 2024.

Verksamheten har i dagsläget fyra anställda och 14 volontärer, som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor och unga samt utbildning och prevention. Föreningens styrelse består av sju personer, varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, två ledamöter och två suppleanter.

Som kassör närvarar du på föreningens styrelsemöten (en gång i månaden). Du är ansvarig för föreningens ekonomi samt redovisning av densamma till styrelsen och årsmötet. Du har månatliga avstämningar med verksamhetssamordnare, som sköter de bokföringsförberedande uppgifterna såsom fakturering, attestering samt bistår vår redovisningsfirma med verifikationer. Du är också behjälplig i samband med ansökningar. Till rollen som kassör söker vi dig med erfarenhet av och kunskap i redovisning och bokföring och som kan förmedla ekonomi på ett pedagogiskt sätt. Uppdraget är på två år.

Arbetet i valberedningen är ett viktigt uppdrag och du får möjlighet att påverka verksamheten och bidra till vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Valberedningen består av två personer och dessa ansvarar för att ta fram, intervjua och presentera styrelsekandidater för årsmötet 2025. För att uppdraget ska bli givande och ge så bra resultat som möjligt är det positivt om du deltar på styrelsemöten samt är närvarande i verksamheten, för att få en så tydlig bild som möjligt av vilka kompetenser som behövs till styrelsen. Uppdraget är på två år.

Låter detta intressant? Ansök senast den 15 februari genom att skicka ditt CV och en presentation där du berättar om dig själv, dina erfarenheter och vad du kan bidra med samt vilket uppdrag du söker till info@kvinnojourenoresund.se. Vi välkomnar sökanden oavsett könsidentitet. Vi kallar löpande aktuella kandidater till intervju.

Välkommen med din ansökan!

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy