Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund på WorldPride

Igår drog äntligen WorldPride 2021 igång, och vi deltog såklart i Prideparaden som hölls på Malmö Stadion. Vår verksamhetschef Sara Paulsdotter Hellberg har under planeringen av WorldPride Copenhagen/Malmö 2021 suttit med i referensgruppen som sakkunnig inom kvinnofridsfrågor och mänskliga rättigheter.

Den 19/8 klockan 13:00kommer vi att hålla en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck på Malmö Live, och ni är varmt välkomna att komma och lyssna eller se oss digitalt.

Hur kan det vara heder? Är hedersförtryck ett importerat problem? Hur är HBTQI-frågor och hedersförtryck relaterat till varandra? Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund pratar om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett bredare perspektiv.

Föreläsningen kommer hållas av två av våra kuratorer som arbetar nära ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Kuratorerna kommer att prata om hur HBTQ+ frågor och hedersrelaterat förtryck är kopplade till varandra. Många hävdar nämligen att hedersrelaterat våld och förtryck enbart existerar i specifika religioner och kulturer, men med vår föreläsning ämnar vi visa ett annat perspektiv på hur det är kopplat till HBTQ+ frågor.

Föreläsningen är gratis och du är varmt välkommen att delta! Biljetter hittar du här Föreläsningen kommer även att sändas live hos WorldPride. Anmäl dig här

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy