Kvinnojour larmar: Barn och kvinnor också riskgrupp

Att bli satt i karantän och undvika social kontakt är ett effektivt sätt att minska smittspridningen av COVID-19. Men viktigt att komma ihåg är att många, redan utsatta, nu spenderar dygnets alla timmar med sin förövare.

För många ger skolan, jobbet och andra sociala sammanhang en möjlighet att fly undan en förälder, närstående eller partner som gör en illa på olika sätt. För dessa blir isolering en enormt påfrestande situation. Det finns stöd att få, både för dig som utsätts och dig som misstänker att en närstående utsätts. Det är viktigt att agera.

Igår medverkade Unizons Olga Persson i P3 nyheter för att prata om hur det är för många som blir lämnade med sin förövare i hemmet. Här är tre tips:

▪️ Om du är hemma och hör ljud, bråk och skrik som gör dig orolig – kontakta polisen.
▪️ Känner du oro för ett barn – kontakta socialtjänsten i din kommun.
▪️ Kvinnofridslinjen finns dygnet runt på telefon 020-505050.

"Äldre och sjuka är i riskgruppen för coronaviruset. Men även kvinnor och barn borde vara riskgrupper när fler och fler uppmanas stanna hemma. Det menar riksförbundet Unizons generalsekreterare Olga Persson." - P3 Nyheter

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy