Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär alla handlingar av sexuell karaktär som din partner får dig att göra mot din vilja. Exempel på sexualiserat våld är att du mot din vilja tvingas bevittna porr eller att du blir fotograferad och filmad i ett sexuellt syfte. Det kan innebära att din partner tar på dig på ett sätt du inte önskar, tjatar sig till sex, pratar med dig på ett sexuellt sätt som du inte önskar eller att hen med kraft förgriper sig på dig.

Sexuellt våld behöver inte innebära fysiskt våld eller fysiskt motstånd. Det kan även innebära att du kan känna en stark förväntan på att ställa upp och känna en oro för vilka konsekvenser det får om du inte gör det. Sex kräver samtycke, enligt svensk lag. Känns det inte okej för dig så är det inte okej. Du bestämmer själv om du vill, vad du vill, när du vill och hur du vill.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy