Biståndssamtal

Biståndssamtal sker på uppdrag av socialtjänsten och genomförs tillsammans med en kurator, på vår samtalsmottagning, via telefon eller videosamtal.

I biståndspaketen erbjuder vi

Utbildning

Vi samverkar med vårdinstanser, föreningar och företag och erbjuder utbildningar i frågor som rör våra fokusområden; våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld.

Boka en föreläsning med oss

Vi erbjuder föreläsningar till föreningar, skolor, företag och verksamheter som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar mer kunskap. Kanske önskar ni på er arbetsplats mer information om detta komplexa ämne? Ibland räcker en dialog på ett APT, ibland önskas en längre föreläsning eller en workshop.

Vi utbildar inom:

Kontakta oss på info@kvinnojourenoresund.se så hjälper vi dig att sätta ihop en föreläsning eller utbildning som passar just din verksamhet.

Vi arbetar även med

Opinionsbildning

Vi arbetar opinionsbildande genom att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer och företag, med syfte att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld.

Gratis juridisk rådgivning

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till stödsökande kvinnor genom samarbete med advokatbyråer.

Studiebesök

Vi tar gärna emot besök från er. Varmt välkomna till oss – vi berättar gärna mer om vår verksamhet.

Bollplank och kunskapsbank

Vi är gärna ditt bollplank och din kunskapsbank när det gäller olika former av våld i nära relationer.

Kom ihåg att du är viktig och kan göra skillnad!

Kvinnojoursrörelsen växte fram under mitten av 1970-talet, som en reaktion på mäns våld mot kvinnor och barn och som en protest mot att samhället inte skyddade och hjälpte de kvinnor och barn som utsattes. För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Att ha ett genusperspektiv på det preventiva arbetet är därför en förutsättning för att åtgärderna ska vara effektiva. Kunskap om maskulinitetsnormer är ett viktigt verktyg, liksom att arbeta med jämställdhet.

Så kan du stötta

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy