Vi kräver att regeringen ska ta fram ett 34-punktsprogram

Idag har riksdagspartierna fört samtal i syfte att kraftsamla för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Efter partisamtalet meddelade regeringen att ett åtgärdsprogram ska presenteras inom några veckor. Åtgärdsprogrammet innehåller bland annat förslag om skärpt straff för kvinnofridskränkning samt vid överträdelse av kontaktförbud. Dessutom ska det bli möjligt att ha elektronisk fotboja som första åtgärd vid beslut om utökat kontaktförbud.

Vi kräver att:

och vi kräver att ni gör det nu!

Att kvinnor utsätts för våld av män som de har eller har haft en relation till är inget nytt för oss utan något som vi hör vittnesmål om dagligen. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som måste fortsätta att uppmärksammas även när de senaste veckornas fruktansvärda händelser inte längre är nyhetsmaterial. Samhället måste sluta blunda för vad som sker inom hemmets väggar och inse att detta är ett omfattande problem som inte kommer att försvinna utan betydande insatser på flera olika nivåer. 

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy