Vi föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck

WorldPride är i full gång här i Malmö och vi är självklart med! Förra veckan deltog vi i invigningsparaden och igår föreläste vi på Malmö Live. Föreläsningen hölls av våra kuratorer Hanna och Therese, som pratade om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett bredare perspektiv, som också är ett av våra specialistområden. Det som främst kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck är ett kollektiv, en patriarkal struktur med flera förövare, ett hierarkisystem, ett bestraffningssystem samt kontroll och begränsningar.

Kollektivism och patriarkat

För att förstå hedersrelaterat våld och förtryck pratar vi om två centrala begrepp - kollektivism och patriarkat. Kollektivismen innebär att gruppens intresse går före individens. Individens privatliv angår gruppen och det finns ett tydligt hierarkisystem inom kollektivet. Inom hedersrelaterat våld och förtryck är det inte ovanligt att förövaren även är ett offer. Det kan till exempel vara en bror som måste kontrollera sin syster, för att upprätthålla hedern inom kollektivet. Om brodern väljer att inte göra det blir han själv utsatt. Patriark är en samhällsordning som bygger på att män bestämmer. Hederskulturen bygger på de patriarkala strukturer och normer som finns, där familjen och oftast de äldre männen tar sig rätten att bestämma hur övriga medlemmar i kollektivet ska leva och vad de ska göra. För att upprätthålla kollektivets heder finns det olika bestraffningssystem och olika grader av bestraffning för den som går emot kollektivet. Bestraffningarna sker i hederns namn.   Det finns personer som menar att hedersrelaterat våld och förtryck är ett importerat problem. Vi anser dock att det inte är så. Hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett importerat problem, och att påpeka det är inte bara fel utan även farligt. Bilden av att det skulle vara ett importerat problem riskerar nämligen då att bidra till generalisering och kategorisering av människor. Risken är att det med den synen skapa stereotyper, och att man då missar alla de andra som också begränsas och kontrolleras utifrån en hederskontext. För att få en bredare förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck kan vi istället prata om familjekontroll, oskuldhetsnorm och sexualitetsnorm.

Är ovan alla exempel på hedersrelaterat våld och förtryck? Ja. Hedersrelaterat våld och förtryck kan finnas överallt då vi lever i en patriarkal värld. Vill du veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot kvinnor eller samtycke? Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar till företag, skolor och föreningar. Kontakta oss på info@kvinnojourenoresund.seså hjälper vi dig.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy