Vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill."
– Per Isdal, Meningen med våld, 2001

Frihet från våld är en mänsklig rättighet, men det kan ibland vara svårt att själv identifiera sig som våldsutsatt. Hos oss kan du få stöd. Våld kan se olika ut. Det är inte alltid våldet syns.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy